Speluitleg Trivial Pursuit

Speluitleg TriviantBenodigdheden Trivial Pursuit

Bij het spel Trivial Pursuit, ook wel Triviant, gaat het er om dat je de vragen juist gaat beantwoorden en zes vakjes van je speelschijf moet vullen met verschillende gekleurde deeltjes. Bij "het begin van het spel" wordt uitgelegd wat je nodig hebt en hoe het spel begint.

Het begin van Trivial Pursuit

Om te beginnen leg je het speelbord van Trivial Pursuit op tafel neer, in het midden tussen de spelers. De vragenkaarten moeten op stapeltjes per kleur Speluitleg Trivial Pursuit bordworden neergelegd, de prenten moeten naar boven liggen naast het speelbord. Dan zijn er de gekleurde speelschijfdeeltjes (de taartpuntjes) en deze moet je per kleur naast het bord neerleggen. Iedere speler krijgt een lege speelschijf die hij gedurende het spel probeert te vullen. De gevulde speelschijven kun je aan de kant leggen. Als je met een grote groep gaat spelen dan kun je eventueel per twee spelen en die twee spelers die dan samen doen mogen dan overleggen over de antwoorden die ze geven. Alle spelers mogen nu een pion kiezen, deze zetten ze aan het midden van het speelbord. Om de beurt dien je nu met de dobbelsteen te gooien en de speler met de hoogste worp mag nu het spel beginnen.

Spelverloop Trivial Pursuit

De speler die het hoogste heeft gegooid mag Trivial Pursuit beginnen. Diegene gooit nogmaals met de dobbelsteen en verplaatst zijn pion vervolgens dat aantal stappen op het speelbord. De kleur van het vakje waarop de speler eindigt is de kleur van de vraag die hij krijgt. De vraag wordt door een andere speler voorgelezen. Als het goede antwoord wordt gegeven, dan mag de pion naar het dichtstbijzijnde vakje met een driehoekje gezet worden en daar nog een vraag beantwoorden. Als een vraag fout wordt beantwoord is de beurt voorbij. Als een speler op een vakje met een driehoek staat en de vraag die hij daarvoor krijgt Speluitleg Trivial pursuit schijfgoed beantwoord, dan heeft hij het driehoekje van die kleur verdiend en mag hij dit in zijn speelschijf leggen.

Als een speler op een vakje met een dobbelsteen komt hoeft hij geen vraag te beantwoorden, maar mag hij nog een keer gooien. Komt een speler uit in het middenvak? Dan mag hij zelf kiezen van welke kleur hij een kaart neemt. Als het antwoord goed is mag hij naar het driehoekje van die kleur en dan nog een vraag beantwoorden. Om te weten of een antwoord goed is of niet kan de verbetersleutel gebruikt worden. Wanneer het antwoord fout is mag het juiste antwoord niet worden gegeven. Gebruikte vragenkaarten gaan weer onderop de stapel. Als een speler zijn speelschijf vol heeft kun je stoppen en is die speler de winnaar. Je kunt ook afspreken dat je een uur speelt en dat degene die dan de meeste driehoekjes heeft verzameld heeft gewonnen.