Een nieuw onderzoek onder online gamers

Onlangs werd er uitvoerig onderzoek gehouden onder gamers over hun opvatting van het gamen en wat zij willen bereiken met het gamen. Het onderzoek, dat gepubliceerd werd op de site qutee.com, liet enkele verrassende resultaten zien. Zo bleek dat ruim 44 procent van de ondervraagde gamers gelukkiger werden door het gamen en dat ruim 37 procent minstens 6 nieuwe vrienden had gemaakt door het gamen. Hiernaast gaf 34 procent van de respondenten ook aan dat zij verbeterde sociale en probleemoplossende vaardigheden door het gamen positief werd gestimuleerd.

Uiteenlopende redenen

In het onderzoek konden de respondenten aangeven wat zij de belangrijkste redenen voor het gamen vonden. In totaal werden 251 verschillende redenen gegeven waarom het gamen zo belangrijk is. De vijf belangrijkste redenen zijn natuurlijk het plezier, ontspanning, de grafische presentaties, het tonen van de behendigheid en de competitie. Aan de andere kant scoorden ook een aantal andere belangrijke onderwerpen hoog op de lijst. Zo was het maken van vrienden met 42 procent en het verbeteren van de gemoedstoestand met 44 procent echte uitschieters.

Maatschappelijke aspecten

Wat betreft het geweld in games is bijna 93 procent van de respondenten van mening dat de relatie tussen openbaar geweld en games door de politiek sterk wordt overdreven. Sterker nog: Bijna 90 procent van de ondervraagden is van mening dat het gamen een positieve invloed heeft op henzelf en de maatschappij in het algemeen. Aan de andere kant is bijna 67 procent van mening dat spelverslaving niet thuishoort in het rijtje met alcohol- en drugsverslaving. In de praktijk blijkt helaas dat het een serieuze verslaving is waardoor talloze mensen diep in de problemen zijn gekomen.

Volgens het onderzoeksbureau Statista zijn er wereldwijd ruim 2.3 miljard videogamers actief. Tegen 2021 zullen dit ruim 2.7 miljard videogamers zijn. De gemiddelde leeftijd bedraagt 35 jaar en beschikken zij over ongeveer 13 jaar ervaring in het spelen van games. Van deze gamers speelt 54 procent vaak videogames met vrienden en maakt ruim 38 procent dagelijks nieuwe vrienden. De nationaliteit, het geslacht, de seksuele oriëntatie, het geloof en de etnische minderheid heeft geen invloed op het feit dat mensen graag videogames spelen. Het grootste gedeelte van de gamers speelt hun games op de Playstation en de Xbox. Hiernaast is het mobiele gamen natuurlijk ook erg populair. Het spelen van videogames op een desktop computer of een notebook is de vierde grootste groep van gamers.

Poll

Ik speel het liefst…

Totaal aantal stemmen: 6756.