Legaal online gamen in de EU

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag geoordeeld dat het de lidstaten is verboden om handhavend op te treden tegen online gaming exploitanten die onrechtmatig werden uitgesloten bij het toekennen van nationale licenties. Het Hof bevestigde daarbij dat de lidstaten de verplichting hebben om een transparant vergunningenstelsel te hanteren. Ook verwierp het Hof hierbij de mogelijkheid voor de lidstaten om maatregelen op te leggen aan deze gaming operators.

Nederland:

Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor Nederland omdat hier juist een gehele nieuwe wetgeving op het gebied van online gaming in de maak is. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat maatregelen, die eerder door de Nederlandse staat zijn genomen, nu in strijd zijn met de Europese verdragen. Kortgeleden nog had de Nederlandse overheid maatregelen aangekondigd tegen buitenlandse operators die zich met kansspelen op de Nederlandse markt richten. Eén van deze maatregelen, het uitsluiten van deze buitenlandse operator bij het toekennen van nationale vergunningen, is hierdoor onmogelijk geworden. Ook kan het zijn dat deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie de noodzakelijke aanpassingen vereisen in het nieuwe wetsvoorstel ‘Kanspelen op afstand’ (Koa). Het invoeren van de nieuwe wet Kansspelen op afstand, dat nu bij de Eerste kamer ter goedkeuring ligt, heeft al aanzienlijke vertragingen opgelopen. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie kan betekenen dat de onlangs gestelde streefdatum van 1 juli 2018 niet gehaald kan worden.

Unibet International:

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie kwam op de vraag van de Hongaarse regering. Deze regering had een aantal sancties aan online gaming providers opgelegd die mogelijk niet in lijn waren met de Europese richtlijnen. Het gaat hierbij om het opleggen van administratieve boetes (Bekeuringen), uitsluiten van het toewijzen van nationale licenties en het IP blokkerende maatregelen tegen Unibet International. Echter, omdat Unibet International wel over een Europese licentie beschikt, gingen zij in beroep tegen deze maatregelen bij de Hongaarse overheid. Het Europese Hof van Justitie oordeelde hierin dat de Hongaarse overheid onrechtmatig heeft gehandeld door Unibet International uit te sluiten van het nationale licentie proces.

Europese wetgeving:

Bij deze uitspraak verwees het Europese Hof van Justitie naar artikel 56 van het EU-Verdrag waarin het uitsluiten grensoverschrijdende operatoren bij een licentie tender op basis van objectieve, transparante, niet-discriminerende en proportionele criteria verboden wordt. Ook verwees het Hof naar paragraaf 42 waarin wordt gesteld dat lidstaten verplicht zijn om hun markt open te stellen voor concurrentie van aanbieders uit de andere EI-Lidstaten. Het Hof is duidelijk van mening dat de lidstaten moeten waarborgen dat hun nationale regelgeving inzake online gaming en kansspelen moet voldoen aan objectieve, transparante, niet-discriminerende en proportionele criteria. Alleen een goed gereguleerd en transparant Europees en nationaal wetgeving inzake online gaming en kansspelen zal ervoor zorgen dat de consument alleen te maken krijgt met een legaal aanbod van deze kansspelen.

Het Nederlandse beleid:

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie is een duidelijke boodschap aan de andere gaming en kansspelen autoriteiten waaronder de Nederlandse Kansspelen Autoriteit. Elke regelgeving en opgelegde sanctie dient te voldoen aan de Europese richtlijnen. Het Hof gaat er dan ook vanuit dat de lidstaten hun wetgeving en opgelegde maatregelen zullen heroverwegen indien zij in strijd zijn met de Europese richtlijnen. Het handelen van de lokale overheden dient er op gericht te zijn om de belangen van de consument te dienen. Hierbij dienen zij ervoor te zorgen dat de consumenten bij betrouwbare aanbieders van online games en kansspelen terecht kunnen. Helaas concludeerde het Hof dat veel lidstaten te druk bezig zijn met het overeind houden van een wetgeving die in veel gevallen te kort schiet als het gaat om het liberaliseren van de Europese en nationale markten voor online gaming en kansspelen. Deze laatste opmerking is een duidelijke verwijzing naar het falende beleid van de Nederlandse regering bij het invoeren van de nieuwe wet Kansspelen op afstand!

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag geoordeeld dat het de lidstaten is verboden om handhavend op te treden tegen online gaming exploitanten die onrechtmatig werden uitgesloten bij het toekennen van nationale licenties. Het Hof bevestigde daarbij dat de lidstaten de verplichting hebben om een transparant vergunningenstelsel te hanteren. Ook verwierp het Hof hierbij de mogelijkheid voor de lidstaten om maatregelen op te leggen aan deze gaming operators. Nederland: Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor Nederland omdat hier juist een gehele nieuwe wetgeving op het gebied van online gaming in de maak is. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat maatregelen, die eerder…
Geef hier je mening over dit bericht:

Wat vind u van het bericht?

Beoordeling Speluitleg.com - 100%

100%

Recensie overzicht

Geef hier je mening over dit bericht:

Beoordeling: 4.05 ( 3 stemmen)

Poll

Ik speel het liefst…

Totaal aantal stemmen: 3929.