Speluitleg en spelregels van Monopoly Mega Editie

Speluitleg Monopoly Mega editie

Iedereen kent het klassieke Monopoly spel wel. Door de jaren heen zijn er verschillende varianten uitgebracht zoals de Mega Editie. Het spel werkt niet heel anders dan de klassieke versie. Veel van de basis regels worden nogsteeds toegepast in de Mega Editie.
Veel van de basis regels worden nog wel toegepast in de Mega Editie. Wil je de klassieke Monopoly spelen?  Klik dan hier

Speel hier je favoriete game

Geld en dobbelen

Speelgeld:
Elke speler krijgt aan het begin van het spel 2500 aan startkapitaal. Dit word uitgedeeld door de bank en de volgende biljetten worden uitgedeeld:

  • 1 x 1000,-
  • 2 x 500,-
  • 4 x 100,-
  • 1 x 50,-
  • 1 x 20,-
  • 2 x 10,-
  • 1 x 5,-
  • 5 x 1,-
Moeilijkheidsgraad
Speelbaarheid
Funfactor

Geluksdobbelsteen:
Je moet altijd met alle dobbelstenen gooien. Geluksdobbelsteen komt op 1, 2 of 3 ogen terecht? Tel die dan op bij het aantal ogen van de witte dobbelstenen. Staat er een bus of MR. Monopoly? Ga dan NA het zetten van je stappen (en het uitvoeren van een actie op veld waar je na je stappen op staat) de instructie volgen.

 • MR. Monopoly: Ga eerst het aantal ogen van de dobbelstenen verder en daarna na de eerstvolgende onverkochte straat, nutsbedrijf of station. Is alles al verkocht? Ga dan naar het eerstvolgende veld waar je huur moet betalen.
 • Bus: Ga eerst het aantal ogen van de dobbelstenen verder. Daarna kan je een buskaart pakken of verder gaan naar de eerstvolgende kans of algemeen fonds veld.

Dubbel gooien:
Wanner je dubbel gooit (met de witte dobbelstenen) mag je, nadat je de stappen hebt gezet, nogmaals gooien. Gooi je dan weer dubbel mag je weer stappen zetten en weer gooien. Heb je weer dubbel? Dan moet je direct naar de gevangenis zonder langs start te gaan. In plaats van dubbel gooien mag je ook een buskaart inzetten.

Eigendomsbewijzen en bebouwing

Als je terecht komt op een straat, station of nutsbedrijf en die is nog niet verkocht, dan kan je dat kopen en er een gebouw op te plaatsen.
Bij de Mega editie kan je op stations een depot plaatsen om meer geld te verdienen, dus alleen op de nutsbedrijven kan je geen gebouwen plaatsen.

Eigendomsbewijzen en huur:
Op de eigendomsbewijzen staat alles wat je moet weten over de straat, nutsbedrijf of station. Er staat hoeveel huur, bebouwing en hypotheek kost. Je kan deze verkopen aan andere spelers wanneer er geen bebouwing opstaat.

Veilen van eigendomsbewijzen:
Wanneer je op een veld terecht komt die je kan kopen maar je doet dat niet, dan wordt het automatisch geveild door de bank. Iedere speler mag hieraan mee doen, waaronder de speler die het veld niet voor de koopprijs wou kopen.

Verkopen van eigendomsbewijzen
Onbebouwde straten, het elektriciteitsbedrijf, de gasfabriek, de waterleiding en de stations kunnen ook weer verkocht worden aan andere spelers. Je kan altijd, ook als het niet jouw beurt is, de eigendomsbewijzen verhandelen. Je mag alleen straten en station verhandelen als er niks op gebouwd is, als er wel bebouwing op staat moet je die eerst verkopen aan de bank. Ook al staat er maar 1 huis of depot in de gehele stad of op 1 van de stations, geen van deze straten of stations mogen verhandeld worden. Alle bebouwing mag ten alle tijden (alleen) aan de bank verkocht worden en je krijg dan slechts de helft van het aankoopbedrag terug.

Straat bebouwen:
Wanneer je minimaal 2 van de 3 of 3 van de 4 straten van een stand bezit dan kan je huizen bouwen. Huizen verhogen de huur en dus kan je er meer geld mee verdienen. Wanneer je op al je straten 1 huis hebt staan, kan je pas een 2e rij neerzetten. Heb je 4 huizen op al je straten? Dan kan je ze vervangen voor hotels. Je hoeft ze niet allemaal te vervangen voor hotels, tenzij je er wolkenkrabbers op wilt zetten.
Als er geen gebouwen meer zijn dan moet je wachten tot er nieuwe beschikbaar zijn. De volgende gebouwen zitten in het spel op volgorde van goedkoop naar duur: Huizen > Hotels > Wolkenkrabbers. Naast deze drie gebouwen is er ook nog een depot die je op stations kan bouwen zodat je daar nog meer geld mee vangt.

Bordspellen

Speciale kaarten en velden

Kaart velden:

Kanskaarten en algemeen fondskaarten:
Wanneer je op een van deze velden terecht komt, pak je de bovenste kaart van de stapel dat bij het veld hoort. Deze kaarten kunnen bijvoorbeeld de opdracht geven om:

 • Een speelstuk te verplaatsen.
 • Geld te betalen aan bijvoorbeeld de belasting.
 • Geld in ontvangst te nemen.
 • Naar de gevangenis gaan.
 • Gratis uit de gevangenis gaan.

De opdrachten MOETEN worden uitgevoerd! Wanneer je de opdracht hebt uitgevoerd moet de kaart weer terug onder de stapel. Wanneer je de kaart “verlaat de gevangenis zonder te betalen” trekt dan mag je die houden totdat je het nodig hebt, of je verkoopt het aan een andere speler. Als je naar een specifiek veld moet en je komt langs start, dan krijg je gewoon je salaris.

Nieuw extra velden:

Buskaart:
Met de buskaart kan je naar een willekeurig veld, waaronder de hoekvelden, aan de zijde dat je pion ook is.
Je krijgt de buskaart wanneer je op het buskaartveld komt of wanneer je de bus gooit met de geluksdobbelsteen. Je kan de buskaart gebruiken in plaats van te dobbelen, je mag niet beide in 1 beurt doen. Wanneer je de buskaart hebt gebruikt ligt de kaart uit het spel en komt die niet meer terug. Wanneer je de kaart krijgt met “alle buskaarten vervallen behalve deze”, moeten alle spelers hun buskaarten afgeven aan de bank.

Veiling:
Wanneer een speler op dit veld terecht komt mag de speler een onverkocht veld uitkiezen om te laten veilen. Iedere speler mag hieraan mee doen. Maar als alles al verkocht is dan moet de speler naar het (dichtstbijzijnde) veld waarop hij de hoogste huur moet betalen.

Verjaardagscadeau:
Als een speler op dit veld terecht komt ontvangt de speler 100,- van de bank of neemt een buskaart van de stapel die hij/zij bij een latere beurt kan gebruiken.

Belastingvelden

Wie op het veld “EXTRA BELASTING” komt, moet het aangegeven bedrag onmiddellijk contant betalen aan de bank. Op het veld “INKOMSTENBELASTING” kunt u kiezen om het gespecificeerde bedrag of 10% van je bezit (contant geld, waarde van grond en gebouwen) te betalen.

Hoekvelden

START:
Iedereen begint op start en wanneer je na een heel rondje weer lang/op start komt krijg je 200,-. Het is mogelijk om in 1 ronde 2 keer langs start te gaan en dus 400,- totaal krijgt. Dit geld wordt uitbetaald door de bank.

Gevangenis:
Wanneer je hier op komt ben je op bezoek bij de gevangenis en gebeurt er niks. Kom je hier omdat je er heen bent gestuurd door het hoekveld: “Ga naar de gevangenis”, via een kans- of algemeen fondskaart of omdat je 3x dubbel hebt gegooid. Je ontvangt geen salaris omdat je niet langs start komt maar direct de gevangenis in gaat, je beurt is voorbij en je mag verder niks doen tot de volgende beurt.

Je verlaat de gevangenis wanneer je:

 • In de volgende of daaropvolgende beurt voor dat je gooit een geldboete van 50,- betaald.
 • Dubbel gooit. Je gaat dan het aantal ogen van de worp verder. Je mag dan echter niet nog een keer gooien.
 • De kaart “Verlaat de gevangenis zonder te betalen” gebruikt.
 • De hierboven genoemde kaart van een andere speler koopt en gebruikt
 • Heb je bij de derde beurt nog niet dubbel gegooid, dan moet je een geldboete van 50,- betalen aan de bank en je gaat dan meteen verder met het aantal ogen van je worp.

Vrij parkeren:
Wanneer je op vrij parkeren terecht komt gebeurt er niks.

Ga naar de gevangenis:
Ga direct naar de gevangenis zonder langs start te komen. Zie de regels van “gevangenis” voor verdere uitleg.

Einde van het spel

Faillissement
Wanneer een speler meer moet betalen dan dat hij/zij heeft, moet de speler alles van waarde aan de schuldeisers overhandigen en mag hij/zij niet meer meespelen.
Als een failliete speler een bezit overhandigt dat met hypotheek is bezwaard, moet de nieuwe eigenaar onmiddellijk 10%rente aan de bank betalen en hij mag tegelijkertijd de hypotheek terugbetalen.

Wanneer een speler niet genoeg waarde heeft om belastingen of boetes te betalen, dan neemt de bank alles over. De eigendomsbewijzen worden dan op opbod verkocht aan de overgebleven spelers. Heeft de failliete speler een kaart: “verlaat de gevangenis zonder te betalen” dan wordt die onder de stapel geschoven.

Tips:
Als een speler meer huur moet betalen dan hij contant geld heeft, kan hij aanbieden om een deel in contant geld te betalen en een deel in stukken grond (Bijvoorbeeld onbebouwde stukken grond). De speler aan wie hij/zij het bedrag schuldig is, bepaald of hij/zij dat accepteert of niet.

Daarbij dient hij/zij te bedenken dat hij/zij iets in eigendom krijgt (ook als het beleend is) dat veel meer waard is dan de erop gegeven prijs, met name als hij daardoor nieuwe mogelijkheden krijgt om te bouwen of daardoor tenminste kan verhinderen dat andere spelers dit stuk grond in bezit krijgen. Wie stukken grond bezit, moet erop letten dat hij steeds zijn huren incasseert. Alleen de bank kan tegen Hypothecaire zekerheid geld lenen. Aan de spelers os het lenen van geld of eigendomsrechten onderling niet toegestaan.

Einde van het spel
Het spel eindigt als er nog slechts 1 speler over is. Hij wint het spel als rijkste speler.

Tips, spelvarianten en kort spel

Spelvariant met tijdslimiet:
Voor de variant met tijdslimiet bepaal je met alle spelers tot hoelang er gespeeld wordt. Wanneer de tijd erop zit heeft de rijkste persoon gewonnen. Voordat het spel begint wordt er door de bank alle eigendomskaarten geschud en krijgt elke speler 2 willekeurige kaarten. De prijs voor de eigendomskaarten moeten meteen betaald worden aan de bank, verder gelden de normale regels.

Spelregels voor een kort spel
De spelregels verschillen op drie punten met de gewone spelregels.

1. Tijdens de voorbereiding van het spel schudt de beheerder van de bank alle eigendomsbewijzen. De speler links van de bankhouder schudt de stapel nogmaals. De bank deelt vervolgens 1 voor 1 aan de spelers 2 eigendomsbewijzen uit. De spelers betalen de bank direct de officiële prijs van de ontvangen bezittingen. Dan begint het spel.

2. In dit korte spel worden in iedere straat maar 3 huizen in plaats van 4 gebouwd voordat een hotel gekocht kan worden. De huur voor een hotel blijft hetzelfde als in het gewone spel. Een hotel verkopen brengt de helft van de aankoopprijs op van 3 huizen. Voor wolkenkrabbers geld 4 huizen in plaats van 5.

3. Einde van het spel. De eerste speler die failliet gaat, trekt zich net als in het gewone spel terug. Maar zodra er een tweede speler failliet gaat, is het spel afgelopen. De failliete speler geeft de schuldeiser (bank of andere speler) alles van waarde wat hij/zij bezit. Inclusief huizen, hotels en andere bezittingen. Nu tellen de overgebleven spelers de waarde van hun bezittingen bij elkaar.

 • Contant geld;
 • De op het bord aangegeven prijzen van de steden, nutsbedrijven of stations die zij bezitten;
 • De helft van de op het bord aangegeven prijzen voor bezit dat met hypotheek bezwaard is;
 • De aankoopprijs van de huizen en depots die zij bezitten en de aankoopprijs van de hotels (=4 huizen) en de wolkenkrabbers (=5 huizen) Die zij bezitten.

De rijkste speler wint het spel.

Veel speelplezier!

Nieuws

Weetjes

Recensieoverzicht

Leuke weetjes over Monopoly Mega

Omdat het spel groter is en dus langer duurt, hebben ze kaartjes toegevoegd die het spel versnellen. - 78%
De mega editie bevat als enige monopoly de optie om stations te bebouwen. - 87%
Ook is de mega editie de enige die 3 dobbelstenen gebruikt per worp. - 80%

82%

Speluitleg.com

Recensieoverzicht

Beoordeling: 3.94 ( 8 stemmen)

Poll

Ik speel het liefst…

Totaal aantal stemmen: 7836.